ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

123/20-22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


DPLUS INTERTRADE COMPANY LIMITED

123/20-22 Nonsi Rd., Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120 

Tel. 0 2294 4848 (Office)


การเดินทาง 

1. รถโดยสารประจำทาง สาย 67 , 62 , 77 , 102 , 180 ลงที่ป้ายตึกปัญญจธานี
2. รถไฟฟ้า ลงสถานีช่องนนทรี ต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 67 , 62 , 77 , 102 , 180 ลงที่ป้ายตึกปัญญจธานี
3. รถตู้สาธารณะ ขึ้นที่อนุสาวรีย์ ฝั่ง victory point ลงที่ป้ายตึกปัญญจธานี

แบบฟอร์มการติดต่อ